Polityka prywatności serwisu

Polityka prywatności serwisu Testowaniaczar.pl („Serwis”)

 1. Administratorem danych osobowych jest VERTICAL SEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Klinkierowej 6/66, zarejestrowana przez SĄD REJONOWY GDAŃSK – PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
 2. REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000917698 e-mail: [email protected] („Administrator”) przywiązuje najwyższą wagę do bezpieczeństwa i właściwego wykorzystania podawanych mu danych osobowych.
 • Na powyższy adres email (lub adres pocztowy) należy kierować wszelkie żądania dotyczące danych osobowych opisane poniżej.
 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).
 • Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
 • Dane są przetwarzane w następujących celach:
 1. świadczenia usług drogą elektroniczną – usługi przeglądania treści Serwisu, poprawnego działania strony internetowej Serwisu, optymalizacji korzystania ze strony internetowej Serwisu, dopasowania strony internetowej Serwisu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODOO.

Zakres przetwarzanych danych:

 1. pliki cookie oraz związane z nimi informacje o zachowaniu użytkownika w Serwisie (np. czas spędzony na poszczególnych pod-stronach, historia przeglądanych stron oraz podobne);
  1. logi systemowe, czyli informacje otrzymywane od nas od przeglądarek internetowych, zwierające w szczególności:
   1. Adres IP;
   1. Dokładny czas wejścia na stronę Serwisu;
   1. Informacje dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego;

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym (komputerze – przeglądarce) użytkownika strony internetowej w czasie korzystania przez niego ze strony internetowej i następnie tam przechowywane.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Serwis wykorzystuje pliki cookie zewnętrzne pochodzące od następujących podmiotów:

 1. Google Inc. z siedzibą w USA – dla celów analitycznych i statystycznych,
  1. Meta Platforms Ireland Limited – dla celów analitycznych i reklamowych

Pliki cookie oraz związane z nimi dane przechowujemy przez okres 12 miesięcy.

Użytkownik może poprzez zmianę ustawień danej przeglądarki internetowej wyłączyć obsługę plików cookies. Poniżej zamieszczamy odesłania do omówienia opisów zasad korzystania z cookies (m. in. sposobu ich wyłączenia) w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Logi internetowe przechowujemy przez okres 30 dni.

 • świadczenia usług drogą elektroniczną – usługi wysyłki newslettera. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zakres przetwarzanych danych:

 1. adres email,
  1. imię.

Okres przetwarzania danych: przez okres obowiązywania umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.

 • w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na możliwości skorzystania z formularza kontaktowego oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz d) RODO”.

Zakres przetwarzanych danych:

 1. adres email,
  1. imię, nazwisko,
  1. inne dane podane w formularzu kontaktowym.

Okres przetwarzania danych: przez okres rozpatrzenia zapytania oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z okoliczności opisanych w formularzu kontaktowym.

 • w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz d) RODO”.

Zakres przetwarzanych danych:

 1. adres email,
  1. imię, nazwisko,
  1. inne dane podane w treści reklamacji.

Okres przetwarzania danych: przez okres rozpatrzenia reklamacji oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z okoliczności opisanych w formularzu kontaktowym.

 • dla celów marketingu własnych produktów i usług Administratora jak również w celu marketingu produktów oraz usług osób trzecich (co obejmuje również tzw. remarketing). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest:
  • w przypadku marketingu własnych produktów i usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO zaś prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych jest prowadzenie marketingu własnych produktów i usług;
  • w przypadku marketingu produktów oraz usług osób trzecich – art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO.

Zakres przetwarzanych danych:

 1. pliki cookie oraz związane z nimi informacje o zachowaniu użytkownika w Serwisie (np. czas spędzony na poszczególnych podstronach, historia przeglądanych podstron w serwisie oraz podobne)
 2. adres email i imię użytkownika

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym (komputerze – przeglądarce) użytkownika strony internetowej w czasie korzystania przez niego ze strony internetowej i następnie tam przechowywane.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 • Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.
 • Pana / Pani dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, co oznacza, że podmioty będą przetwarzać Pana / Pani dane będą je przetwarzać tylko w zakresie w jakim zostanie to im zlecone przez Administratora.
 • Pana / Pani dane mogą również zostać przekazane podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
 1. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia świadczenie przez Administratora odpowiednich usług.
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 27.11.2023.
 1. Polityka prywatności może ulec zmianie. O zmianie polityki prywatności Administrator poinformuje z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.